Trötthet - Hur mycket sömn är lagom?

Trötthet

Trötthet kan vara förlamande. Att gå omkring som i en dimma och känna att man aldrig har energi nog för de vardagliga göromålen leder ofta till frustration. I de flesta fall handlar trötthet av att man har sovit för lite - och det är såklart en helt naturlig reaktion - men ibland är man trött även om man sover som man ska eller till och med mer än vad som ”behövs”, och då finns det i regel en bakomliggande orsak som bör utredas.

Hur mycket sömn som är lagom är i högsta grad individuellt, men man brukar säga att en vuxen person ska sova mellan sex och åtta timmar per dygn - helst sammanhängande - för att få ut så mycket energi under dagen som möjligt. Spädbarn sover mycket mer, många gånger mer än 16–18 timmar per dygn, men uppdelat i kortare perioder. När barnet växer minskar sömnbehovet för att landa på en vuxens behov i 16-årsåldern. Barn i skolåldern brukar behöva 10–12 timmars sömn per dygn. Gravida kvinnor behöver mer sömn än normalt medan äldre människor i regel behöver mindre sömn - de kan känna sig utvilade efter så lite som fyra timmars sömn per dygn.

Orsaker till trötthet

Det finns väldigt många tillstånd som gör att man känner sig trött och orkeslös och ofta blandas trötthet ihop med håglöshet. Bland de vanligaste sjukdomarna som orsakar påtaglig trötthet finns bl.a.:

 • Blodbrist
 • Infektioner
 • Körtelfeber
 • Sorg/livskris
 • Depression
 • Vinterdepression
 • Ämnesomsättningsstörning
 • Diabetes
 • Cancer
 • Näringsbrist
 • Graviditet
 • Bristfällig sömnkvalitet/sömnapné
 • Vissa läkemedel
 • För stort intag av koffein, nikotin eller alkohol

Sömnbrist + andra symptom?

Om du upplever oförklarlig trötthet under mer än fyra veckors tid är det en god idé att kontakta en läkare för utredning. Andra symptom som man ska vara vaksam på när man ofta känner sig trött är:

 • Svettningar i sömnen
 • Blodig avföring
 • Konstant törst
 • Överdrivet snarkande

Behandling

För att behandla överdriven trötthet måste man givetvis först hitta förklaringen till varför man känner sig konstant trött. Man brukar kunna finna förklaringen om man letar noga, men läkaren man söker sig till måste hänge sig åt utredningen. Ibland är anledningen psykologisk och andra gånger är den rent fysiologisk.

Förebyggande åtgärder

Vi som bor i Sverige upplever oss ofta tröttare än vad som är brukligt under vinterhalvåret. Det handlar ofta om någon form av näringsbrist - inte sällan vitamin D - eller en lättare depression eftersom vi socialiserar mindre och får för lite dagsljus. Det finns idag en vedertagen diagnos som kallas vinterdepression och man räknar med att en ganska stor andel svenskar drabbas av denna i högre och mindre grad.

På egen hand kan man se till att:

 • Få regelbunden motion, dock ej innan läggdags
 • Spendera tid utomhus, helst under soltimmarna
 • Näringsrik mat på regelbundna tider
 • Regelbunden och tillräcklig - dock ej för mycket - sömn

Källor:

 • 1177.se
 • Netdoktor.se